VR Group koostuu kolmesta asiakasryhmien ympärillä toimivasta liiketoiminnosta. VR matkustajaliikenne, VR Transpoint ja VR Track. Konsernin tukitoiminnot sisältävät lisäksi Junaliikennöinnin, Kunnossapidon, Venäjä- ja Eurooppasuhteet sekä Konsernipalvelut-yksiköt. 

(www.vrgroup.fi)  

Muiden kokemukset ja Thinking Portfolion hyvä hinta-laatusuhde painoivat vaa’assa 

Kun VR:n matkustajaliiketoiminta-alueelle tuli projektisalkun hankinta ajankohtaiseksi, kartoitettiin salkkuvaihtoehtoja laajasti. Thinking Portfolion nähtiin palvelevan parhaiten organisaation sisältä nousseita tarpeita. Hankintavaiheessa tutkittiin kilpailevien sovellusten ominaisuuksia ja haastateltiin muita Thinking Portfolio-salkun käyttäjäyrityksiä, minkä tulokset vahvistivat päätöstä ottaa se myös VR:n käyttöön. Miellyttävä ”piirre” Thinking portfoliossa oli lisäksi sen edullinen hinta verrattuna moniin muihin vaihtoehtoihin. 

Projektisalkun käyttö laajeni nopeasti VR:n sisällä 

Projektisalkun käyttö laajentui matkustajaliiketoiminta-alueen pilotoinnin jälkeen nopeasti konsernin sisällä, kun käyttäjien positiiviset kokemukset ja välittömät hyödyt alkoivat tulla kaikkien tietoisuuteen. Hyvää palautetta käytön aloittaneilta on tullut esimerkiksi Thinking Portfolion selkeydestä ja käyttäjäystävällisyydestä. Sovellus, jota on helppo käyttää, on myös nopea omaksua osaksi omia työprosessejaan, avaa hankepäällikkö, PMO Heidi Hartikainen VR:n käyttökokemuksia. 

Thinking Portfolio nähdään tärkeänä työkaluna myös tulevaisuudessa 

VR:llä projektisalkun suurin käyttäjäryhmä koostuu projektipäälliköistä. Projektipäälliköt käyttävät salkun projektinhallintaominaisuuksia oman projektinsa suunnitteluun, etenemisen seurantaan ja raportointiin ohjausryhmälle. Salkun käyttöönoton myötä on päästy eroon erillisistä Power Pointeista ja Exceleistä. Johtoa salkussa kiinnostavat erityisesti eri raportointi- ja analysointiominaisuudet ja salkun mahdollisuudet vastata myös muuttuviin tulevaisuuden tarpeisiin. Salkkua onkin kehitetty myös johdon vaatimuksiin perustuen ja uusia toiminnallisuuksia on saatu salkkuun ketterästi.  

Thinking Portfolion käyttäjät ovat huomanneet, että projekteissa on paljon samoja riippuvuuksia ja haasteita. Salkun kautta nämä on tuotu näkyviksi ja näin projektien toimijat ovat saaneet arvokasta informaatiota muiden projektien kautta, mikä osaltaan on myös parantanut yhteistyötä projekteissa toimivien välillä. 

-Olemme päässeet pois siiloista ja teemme asioita enemmän yhdessä nyt, kun meillä on projektisalkku, joka mahdollistaa sen. 

Verkostoituminen muiden Thinking Portfolion asiakkaiden kanssa on arvokasta 

Heidi Hartikainen antaa kiitosta Thinking Portfolion järjestämistä asiakastilaisuuksista, hän kokee Thinking Portfolion uusista piirteistä tiedottamisen positiivisena asiana ja verkostoitumisen muiden asiakkaiden kanssa erinomaisena etuna sekä mahdollisuutena vaihtaa kokemuksia ja oppia muilta samojen asioiden kanssa tekemisissä olevilta. 

-Meillä on vielä paljon matkaa jäljellä täydellisten projektisalkkuprosessien noudattamiseen, mutta odotamme saavamme lisäarvoa Thinking Portfoliosta ja sen jatkuvasta kehittymisestä, joka puolestaan antaa hyviä eväitä myös jatkossa meidän prosessikehityksellemme. 

 

VR:n Thinking Portfolio-kokemuksista kertoi hankepäällikkö ja matkustajaliiketoiminta-alueen PMO Heidi Hartikainen.