Webinaari: Thinking Portfolio ja ketterä salkunhallinta käytännössä 18.12 klo 10-10:30

Ajankohta:

18.12.2019 klo 10-10:30

Sisältö:

  1. Projektisalkun tietomallin ja näkymien mukautuminen ketteräksi projektityypin mukaan
  2. Esimerkkejä Kanbanin hyödyntämisestä salkun tehtävien hallinnassa (mm. Muutoshallintasalkussa sekä osana projektisalkkua)
  3. Ketterät käsitteet osana vesiputousmallia ja porttipäätöpisteitä (mm. Hybridsalkku joka yhdistää perinteiset ja ketterät projektit salkussa esim. Tavoitteiden, vaiheen tai valmiusasteen mukaan)
  4. Ketterät käsitteet osana ideasalkunhallintaan (mm. Lean Business Canvas ja idean konseptointi Kanban)
  5. Ketterien projektien raportointinäkymiä (mm. Valmiusaste, etenemisen trendit, pivotointi, OnePager tilannekuva)
  6. Ketterät toiminnot osana muita salkkumalleja kuten mm. sovellus- ja palvelusalkut ja niiden tehtävien ja roadmap hallinta
  7. Näkemykset muiden ketterien työkalujen kytkentään osaksi salkunhallintaa

 

Ilmoittaudu webinaariin
2019-11-29T11:08:11+02:0028.11.2019|
Share This