Vuoden 2017 alussa syntyi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, kun Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulut yhdistyivät.

Tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminta, lyhyemmin TKI-toiminta, on osa ammattikorkeakoulujen perustehtävää: Ammattikorkeakoulu tuottaa uutta tutkimusta ja menetelmiä sekä kehittää tuotteita ja palveluita alueidensa tarpeita vastaavasti.

(www.xamk.fi)

Thinking Portfolio on ylivertainen työväline

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa, Xamkissa kaikki TKI-toiminta hallinnoidaan Thinking Portfolion projektisalkussa, jota Xamk:ssa kututaan HanSaksi. HanSa on keskeisessä roolissa TKI:n toiminnan johtamisen työvälineenä. Kehityspäällikkö Hanna Kuninkaanniemi on ollut mukana HanSan kehittämisestä siitä lähtien, kun se alun perin hankittiin Mikkelin ammattikorkeakouluun tuomaan ryhtiä TKI-toimintaan. HanSa on vakiinnuttanut asemansa organisaatiossa jo niin vahvasti, että Kuninkaanniemi ei voisi kuvitella toimintaa ilman HanSaa, ilman sitä hankkeita olisi mahdotonta hallita.

Fuusion myötä TKI-hankkeiden määrä on noussut valtavasti. HanSa ei ole pelkästään projektinhallinnan työkalu, vaan se on projektin läpivientivaiheiden lisäksi välttämätön apuväline myös sekä johtamisen, seurannan, arvioinnin että riskien hallinnan näkökulmasta.

– Thinking Portfolio, meillä HanSa, on todella moniulotteinen työväline. Kun hanke avataan HanSassa ideana, sen jälkeen kaikki siihen tapahtuva käsittely käydään läpi ja raportoidaan siellä. TKI-toiminnan johto ja TKI-henkilöstö käyttävää kattavasti HanSaa, eli se on meillä todella keskeinen väline ja johdon välineenä ylivertainen.

– Mitä ei ole HanSassa, sitä ei ole!

Uudet käyttäjät, uudet ideat

Virallisesti XAMK aloitti toimintansa vuoden 2017 alussa, mutta valmistelut kahden ammattikorkeakoulun yhdistämiseksi aloitettiin jo paljon aikaisemmin, myös HanSan käyttö laajeni uuden organisaation TKI-toiminnan korvaamattomaksi työvälineeksi jo yhdistymistä edeltävänä vuonna.

Aktiivisten HanSan käyttäjien lisäksi koko organisaatiolla on pääsy sen sisältämiin tietoihin, näin se palvelee myös tiedotuskanavana. Fuusion myötä tulleet uudet käyttäjät ovat ottaneet välineen käyttöönsä innokkaina, he olivat odottaneet jo etukäteen, että pääsevät käsittelemään hankkeensa sen avulla, sillä he olivat nähneet sen hyödyt käytännössä jo aiemminkin Mamkin kanssa yhteistyötä tehdessään.

Uudet käyttäjät toivat myös mukanaan uusia ideoita HanSan hyötykäyttöön ja niiden myötä sisällöllisiä asioita salkussa on muutettu entistä parempaan suuntaan.

Huhu hyvästä salkkuratkaisusta kiirii eteenpäin

Myös rahoittajille lähetettävien hankkeiden käsittely, esittely, arviointi ja hyväksyminen tapahtuu HanSan avulla. Korkeakoulujen arviointineuvosto, totesi laatuarvioinnissaan HanSan yhdeksi oppilaitoksen hyvistä käytänteistä.

Työväline aiheuttaa yleensä positiivista kiinnostusta Xamkin yhteistyökumppaneiden taholta, kertoo Kuninkaanniemi.

– HanSaa kohtaan on herännyt paljon mielenkiintoa korkeakouluverkostossa, kun eri toimijat ovat joko nähneet itse käytännössä tai kuulleet huhuja siitä miten välinettä meillä käytetään.

Haastateltavana oli Kehityspäällikkö Hanna Kuninkaanniemi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta.