käpy

Merkittävien pörssiyritysten ja muiden yhteiskunnallisesti tärkeiden yritysten tulee jatkossa tehdä läpinäkyväksi ja raportoida miten he toiminnassaan ottavat huomioon työhyvinvoinnin, työturvallisuuden, ihmisoikeudet, ympäristön ja korruption torjunnan.

Projektisalkku ja sen hyvä hallinta mahdollistaa tehokkaasti ja ketterästi näiden asioiden kehittämisen raportointia ja yhteenvetoa halutuille sidosryhmille.

Ottamalla yhteiskuntavastuu vakavasti ja sisällyttämällä se osaksi projektisalkun kriteereitä organisaatio voi varmistaa, että oman toiminnan kytkennälle yhteiskuntavastaa työhön olemassa.

Uudet vaatimuksen takana on EU direktiivi joka koskee sellaisia yrityksiä, jotka täyttävät kaksi kolmesta kriteeristä: yrityksellä on vähintään 500 työntekijää, yrityksen liikevaihto on 40 miljoonaa euroa tai yrityksen tase on vähintään 20 miljoonaa euroa. Jäsenmaiden on saatettava hyväksytty direktiivi voimaan viimeistään syyskuussa 2016. Raportointivelvoite tulee siten koskemaan tilikautta 2017. Toki tähän asti ei yritysten kannata odottaa vain toimia aktiivisesti asian suhteen ja luoda raportointia varten toimivat mallit.